TAISYKLĖS

1. UAB “Divos namai“, adresas:

Gedimino pr. 16, ( toliau – sporto klubas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi „Diva Namai“ sporto ir sveikatingumo klubo paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis sporto klubo paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu. Už nepilnamečius pasirašo jų tėvai ir pats nepilnametis, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis sporto klubo paslaugomis nepilnametis Lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo sporto klubui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį sporto klube, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

 

2. Lankytojai, norintys naudotis sporto klubo paslaugomis, privalo:

sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti terminuotą abonementą (toliau – Abonementas). Įsigyjant vienkartinę sporto klubo paslaugą ar abonementą, Lankytojas pateikia asmens dokumentą. sporto klubas klientų asmens duomenis tvarko sporto klubo paslaugų teikimo tikslu:

1.1 Klientų apskaitos programos pildymui: vardas, pavardė, telefonas arba elektroninio pašto adresas.

1.2 Sporto klubo taisyklių pasirašymui: vardas, pavardė, parašas ir žodis sutinku arba nesutinku rinkodaros tikslais.

1.3 PVM sąskaitos-faktūros išrašymui: vardas, pavardė, asmens, kodas, gyvenamosios vietos adresas.

Foto nuotrauka tvarkoma kliento identifikavimo tikslu, klientas turi teisę rinktis, ar foto, ar kiekvieno apsilankymo metu pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka tuo metu dirbančiai registratūros darbuotojai. Visi asmenys, norintys naudotis sporto klubo paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo atidžiai susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo parašu. Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys suvedami į klientų apskaitos programą ir jam suteikiama abonemento daugkartinio naudojimo vardinė kortelė (toliau – Kortelė). Ją būtina pateikti kiekvieną kartą atvykus į sporto klubą. Nepateikus Kortelės Lankytojai į sporto klubą neįleidžiami. Pametus kortelę – mokestis už dublikatą 5 Lt.

 

3. Abonemento galiojimo laikas gali būti stabdomas:

prieš tai informavus sporto klubo administraciją arba sekančia tvarka:

– 1 ir 2 mėnesių Abonementai nestabdomi jokiu atveju;
– 3 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 1 kartą ne daugiau kaip 7 dienoms;
– 6 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 2 kartus ne daugiau kaip 14 dienų;
– 12 mėnesių Abonementas gali būti stabdomas 2 kartus ne daugiau kaip 30 dienų;

 

4. Pinigai už nepanaudotą Abonementą negrąžinami.

 

5. Lankytojai, įsigiję vienkartinį arba neribotą abonementą įleidžiami į sporto klubą:

darbo dienomis, savaitgaliais bei švenčių dienomis klubo darbo metu.  Sporto klubo administracija pasilieka teisę keisti darbo laiką, atsižvelgdami į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš tris dienas skelbimu apie tai informavus Lankytojus.

 

6. Sporto klube neteikiamos jokios gydimo paslaugos.

Čia mokoma sveikos gyvensenos ir teisingos mitybos principų. Prieš pradedant lankytis sporto klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis sporto klube, tenka Lankytojui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

 

7. Asmeninius daiktus lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose.

Sporto klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai sporto klube saugomi 30 dienų.

 

8. Lankytojai privalo:

saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, taip pat išnuomotą sporto klubo rankšluostį, kuriuos nesugadintus privalo grąžinti prieš išeidamas iš sporto klubo. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą – 20 Lt; prarastą/sugadintą rankšluostį – 40 Lt. Neatsiskaičius už pamestus/sugadintus daiktus, Lankytojo abonementas tampa negaliojančiu.

 

9. Vaikai iki 14 metų, įsigiję lankytojo abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą:

į sporto klubą įleidžiami tik su tėvais ar globėjais, įsigijusiais lankytojo abonementą arba vienkartinio apsilankymo paslaugą, paaugliai iki 18 metų įsigiję lankytojo abonementą ar vienkartinio apsilankymo paslaugą, įleidžiami tik su tėvų ar už jį pilnai atsakingų suaugusių asmenų parašu.

10. Kitų sporto klubų treneriams ar instruktoriams lankytis sporto klube draudžiama.

 

11. Lankytojai aerobikos salėmis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį.

Pavėlavus jau į prasidėjusią treniruotę, treneriai turi teisę neįleisti Lankytojo į vykstantį užsiėmimą.

 

12. Lankytojai sporto klubo patalpose privalo:

– dėvėti tik tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;
– susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, bei naudoti sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo;
– atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į numatytą vietą;
– netrukdyti kitiems sporto klubo lankytojams naudotis teikiamomis s. klubo paslaugomis;
– nedelsiant informuoti sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

 

13. Lankytojams sporto klubo patalpose draudžiama:

– būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;
– fotografuoti ar filmuoti be sporto klubo administracijos raštiško leidimo;

– įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.

 

14. Sporto klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių taisyklių:

9, 10, 11, 12,13,14 punktų, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir pažeidusio taisykles Lankytojo neįleisti į Sporto klubą.

 

15. Sporto klubo administratorė turi teisę neparduoti abonemento ar neįleisti lankytojo nenurodžius jokių priežasčių.

 

16. Nuo to momento, kai Lankytojas užpildo sporto klubo nario „anketą – kortelę“ ir patvirtina tai savo parašu, reiškia kad Lankytojas su šiomis taisyklėmis susipažino, jose išdėstytiems teiginiams neprieštarauja – sutinka jų laikytis.